SYN-TOPIA logo klein_edited.png
Tom & Rudi & Roel  zijn de oprichters van  vzw SYN-TOPIA.  
Elk van ons heeft zijn bagage en expertise. Maar samen wérkt. Uitwisseling en kruisbestuiving leveren ons sterke inzichten. Waardoor we jullie gerichter adviseren.  En wanneer opdrachten daar écht om vragen, gaan we graag samen op pad... 

Wanneer nodig doen we ook beroep op netwerkpartners. Onze partners kennen we al jaren, we weten wat ze kunnen, waar ze voor staan, én dat ze in onze manier van werken kunnen komen. 
 
Tom Braes    

nieuwsgierig en geprikkeld door het debat, expert-generalist en all-rounder, onderzoekend en geïnspireerd door atypische ideeën en wat buiten de lijntjes valt. de visionair die het graag concreet houdt...

 
meer weten over Tom? 

contact: 
tombraes@SYN-TOPIA.org
0032-(0)486/99.62.81
Roel Van de Wygaert    

analytisch en methodisch; doortastend maar diplomatisch;
luisteraar; respectvol verbindend én ontregelend, meerzijdig-partijdig en loyaal, eerder jazz dan klassiek (improvisatie boven partituur )

 
 

meer weten over Roel?

contact: 
roelvandewygaert@SYN-TOPIA.org  0032-(0)478/80.06.27
 skype: roelatwork1

 
 
Roel Van de Wygaert    

Roel is uw aanspreekpunt voor wat betreft integraal kwaliteitsbeleid, zorgorganisatie, zorgevaluatie, PREZO Woonzorg, BelRAI, ... Ook voor werken aan missie, visie en strategie kan je bij hem terecht. De link van bovenstaande aspecten met strategische beleidsplanning, met IAO, met woonleefklimaat, ...  zijn hem natuurlijk ook niet vreemd...
Hij is expert zorg, organisatie en kwaliteitsbeleid in de welzijns- en gezondheidszorg. 
Geboeid door (zorg-) innovatie, organisatie-ontwikkeling en (zorg-) strategische veranderprojecten binnen en tussen social profit organisaties. Overtuigd van de rol die integraal kwaliteitsbeleid daarbij kan spelen. Focus op de meerwaarde die de "human factor" (individuen, relaties, systemen) toevoegt . Gaat voor cliëntgedreven design van zorg en dienstverlening. Omdat de mens daar beter van wordt...

Momenteel werkt Roel als beleidsmedewerker Kwaliteit en Organisatie in wzc Zilverlinde te Olen. Daarvoor was hij jarenlang als stafmedewerker ouderenzorg verbonden aan Zorgnet-Icuro waar hij de thema's zorgorganisatie, kwaliteit, "wonen en leven', ... behartigde in contacten met overheden en administraties, en hierrond ook advisering/ondersteuning bood aan de vele leden.
Roel stond als projectleider mee aan de wieg van het PREZO Woonzorg kwaliteitssysteem en het daarop gebaseerde keurmerk ("accreditatie").
Hij is momenteel ook aktief als PREZO Woonzorg auditor, en is verder BelRAI-ondersteuner in het Vlaamse BelRAI LTCF project. 
Van origine is Roel klinisch psycholoog en systemisch psychotherapeut. Hij kan bogen op een ruime ervaring in de GGZ-hulpverlening aan ouderen en hun families. 
Opleidingen in  Geïntegreerde zorg- en dienstverlening, Kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen, IKZ/TQM, Kwaliteit in gezondheids- en welzijnszorg; EFQM en Kwadrant, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap, Strategische beleidsplanning in de social profit sector, ... 
"Visie en missie helder in zicht, betekenisvol en toekomstbestendig? Hebben jullie dromen, ideeën en plannen om de toekomst vol vertrouwen in te stappen? Ik lever graag mijn bijdrage om jullie dit te laten realiseren. En dit alles omslaan in sterk beleid? Daarvoor is strategische beleidsplanning een krachtig instrument. Samen kunnen we de organisatiecultuur en het voorwaardelijk kader  (de structuur) creëren die nodig zijn om jullie organisatie te laten groeien en bloeien. 

Zoek je een passend, "eigen" kwaliteitssysteem? Is je organisatie klaar om werk te maken van integraal kwaliteitsbeleid?  Hebben jullie PREZO Woonzorg omarmd, maar zijn jullie op zoek naar hoe het allemaal wat sneller, krachtiger en eenvoudiger kan?  Dromen jullie van een PREZO Woonzorg keurmerk ? Of willen jullie een future proof woonzorgleefplan? 
Dan ga ik graag met jullie aan de slag. Van PREZO Woonzorg ken ik de voor-, achter en binnenkant. Ook BelRAI  is me zijn geheimen aan het onthullen. 

Meer dan jullie tips and tricks mee te geven (wat we natuurlijk wel doén) denken we met jullie na over wat jullie willen, en hoe systemen en instrumenten daar ondersteunend voor kunnen worden ingezet. Geen systemen om de systemen, geen kasten en servers vol documenten, maar  instrumenten die jullie ter hand nemen. En methoden die gekneed werden zodat ze in jullie organisatie en cultuur passen... 

En nog het meest boeiend is te zien hoe vele "treintjes"  of uitdagingen waar jullie voor staan, eigenlijk heel erg geconnecteerd zijn. Er is bv wel wat te zeggen over de link tussen gefundeerde zorgplanning en vraaggestuurde kwaliteit (BelRAI en PREZO Woonzorg), of over het verband tussen IAO en beide voorafgaanden. 
Met onze ondersteuning zijn jullie snel helemaal mee. En klaar om een quantum leap te maken naar cliëntgedrevenheid én attractief werkgeverschap. 
Laat ons snel even afspreken..."terug
 
 
Rudi Veekhoven     

 
Rudi spreek je aan met vragen over Innovatieve Arbeidsorganisatie, Leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling,  HRM, tevredenheid/betrokkenheidsonderzoek, VTO beleid en methodieken persoonlijke groei; procesbegeleiding voortraject bouwproject (opmaak plan van eisen obv zorgvisie), Door de wortels die Rudi in de zorg heeft, is hij natuurlijk ook aanspreekbaar wat betreft zorgorganisatie, kwaliteitsmonitoring, ...
 
Hij ondersteunt en begeleidt sinds jaren innovatieve zorgorganisaties. Met passie voor het vak doet hij niet enkel zorgverleners en leidinggevenden groeien maar bezorgt hij hen een gezonde dosis “goesting"

 

Heden aan de slag als gedelegeerd bestuurder van WZC Zilverlinde te Olen.

 

Daarvoor was hij actief als gedelegeerd bestuurder Optimum C en  kreeg de kans om vele zorgorganisaties en professionals te coachen, te adviseren en vorming aan te bieden.

Dit nadat hij zelf verschillende jaren ervaring had opgedaan op het terrein. Na zijn start als kinesitherapeut groeide hij door naar verschillende leidinggevende en directie functies binnen de woonzorgcentra. 

 

Naast diverse zorgopleidingen studeerde hij oa. People en Marketing Management; Algemeen Management voor directies en beheerders van RVT's; VTO-beleid in lerende social profit-organisaties; Kwadrant -EFQM; verschillende HR opleidingen en Senior Consultant Innovatieve arbeidsorganisaties. 
 

"Geloof jij ook in de kracht van mensen? Wil jij je organisatie op een hoger niveau brengen? Ben jij liever een professional dan een amateur? Dan ondersteun ik jou en je organisatie graag om een scherper antwoord te krijgen op volgende vragen: Waar willen wij met onze organisatie naar toe? Welk resultaat willen wij bereiken? Welke organisatie hebben wij daar voor nodig? Hoe inspirerend leiderschap inzetten om de verandering te faciliteren? Hoe gaan wij samenwerken? Hoe onze teams sterker maken? Welke ondersteuning heeft de individuele medewerker nodig binnen deze nieuwe context? Hoe meer goesting creëren bij elk van ons? Hoe medewerkers coachen naar een positieve energiezone? Hoe ziekteverzuim onder controle houden? Hoe een aantrekkelijke werkgever worden? 

        Je haalt het beste uit anderen niet door hen het het vuur aan de schenen te leggen maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren."terug

 

 
Tom Braes   

 

Tom heeft een allround profiel met ervaring als verpleegkundig specialist ouderenzorg, senior consultant, onderzoeker, algemeen directeur en als stafmedewerker ‘organisatie- en zorginhoudelijke thema’s’. 

 

Tom wordt gedreven door nieuwsgierigheid, geïnspireerd door atypische ideeën en visies, is geboeid door het vertalen van complexe strategische en beleidsvraagstukken naar praktische inzichten, wordt gestimuleerd door debat, reflectie en dialoog en is gepassioneerd door trends, toekomstmogelijkheden, systemen en scenario’s. 

Hij is auteur van het boek Toekomstbestendige ouderenzorg. Praktijkgerichte roadmap voor organisaties (Gompel & Svacina, 2019). In dit boek kijkt hij naar de hete hangijzers, actuele trends, trajecten en mogelijke bestemmingen voor ouderenzorg en ouderenzorgorganisaties. Naar de brede horizon. Niet naar één enkele stip op die horizon, maar naar de horizon van stippen. Het zal voor elke ouderenzorgorganisatie een ander perspectief zijn: andere stippen, andere combinaties van stippen en mogelijk zelfs een totaal andere horizon. Het boek is opgebouwd als ‘roadbook’, met onder meer een analyse van de relevante maatschappelijke trends, hun vertaling naar en voor zorg en welzijn, een uitgebreide scenarioplanning én een ‘roadmap’. De roadmap helpt organisaties om – door alle trends, evoluties en kritische onzekerheden heen – hun gepaste en geheel eigen, toekomstbestendige bestemming te bereiken.

 

Tom haalt zijn energie uit ontmoetingen met ‘outsiders’ en pioniers. Het zijn hun verhalen die hem inspireren, uitdagen en stimuleren. Het verhaal van innovatieve organisaties, van ondernemende medewerkers, van atypische directieleden met verfrissende visies en gedurfde ideeën. Maar het zijn evengoed de moeilijke verhalen. Van vertwijfeling, van trial & error, complexiteit en van weerstand. Hij stapt, denkt, werkt en voelt graag een eind mee in die verhalen.

 

Met een open en creatieve blik, dankzij een brede expertise en overtuigd van de meerwaarde van sectoroverschrijdend ontmoeten, creëren en initiëren, helpt hij organisaties met hun zorginzicht en toekomstbestendig (strategie)narratief. Dialoog, empathie en (re)framing zijn hierbij belangrijke leidmotieven en invalshoeken.terug