top of page
Bij SYN-TOPIA werken we vraaggedreven. En leveren we Maatwerk. Op jullie maat.
Voor ons betekent dat dat we vertrekken van wat jouw organisatie of team bezig houdt.
En dat we, na een gezamenlijke initiële analyse, onze competenties en methodieken inzetten om samen, affectief of "met hart en volle goesting", effectief en efficiënt  de gewenste - duurzame -  verandering te creëren

Je kan ons onder andere inschakelen voor ondersteuning bij:
 • MISSIE, VISIE en STRATEGIE
  actualisatie en toekomstbestendig maken van missie en visie, 
  ontwikkeling, onderbouwing en implementatie van strategische beleidsplanning

   
 • TRANSITIE en INNOVATIE
  externe begeleiding van innovatie- en verandertrajecten (zorginhoudelijk, zorgorganisatie, bouw, procesoptimalisering & projectwerking, ...)

   
 • BEWONERS- en MEDEWERKERSBETROKKENHEID 
  werken aan bewonersbetrokkenheid en bewonersempowerment
  werken aan medewerkers- en vrijwilligersbetrokkenheid
  vergroten van klanttevredenheid via een hands-on klachtenbeleid

   
 • LEIDERSCHAPSONTWIKKELING
  bij bestuurders, directie en middenmanagement, teamcoaches, ... ontwikkelen en versterken van die vaardigheden, competenties en attitudes die hen succesvol maken binnen hun functie, en die perspectieven openen voor verdere professionele groei

   
 • ANDERS ORGANISEREN
  introductie en implementatie van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO), 
  procesoptimalisatie en klantgericht redesign. Om de bijzondere relatie tussen IAO en cliëntgedrevenheid te onderlijnen, spreken wij trouwens over iZo, de innovatieve zorgorganisatie.

  Maak kennis met onze Master Class iZo 

   
 • KWALITEIT en EXCELLENTIE
  scherp stellen van kwaliteitsvisie, organiseren randvoorwaarden voor kwaliteitswerking
  implementatie van integraal kwaliteitsbeleid, selectie en invoering van passende kwaliteitssystemen,
  begeleiden van opmaak van een aantoonbaar gemaakt kwaliteitshandboek, prcedures en protocollen; 
  Ontwikkeling en ondersteuning kerncompetenties van de "kwaliteitscoördinator 2.0"
  Werken aan aantoonbaar gemaakte visie rond de 16 kwaliteitsthema's uit het wzd, ... 


   
 • CLIËNTGEDREVEN en RESULTAATGERICHT ORGANISEREN: HOE DOE JE DAT?
  organisatieprocessen zó inrichten dat ze bijdragen aan waar het écht om gaat: deskundige zorg en dienstverlening, met een warm hart.  Bewoners, hun naasten en medewerkers die daar samen werk van maken, bezield door een participatieve visie en ondersteund door processen en instrumenten die elke bewoner helpen uniek te blijven/zijn ... 

   
 • MET BelRAI WERK MAKEN VAN WOONZORGLEEFPLANNEN OP MAAT ...
  introductie, implementatie en duurzame verankering van BelRAI als evaluatiemethodiek ter ondersteuning van zorgplanning, zorgoptimalisatie en zorgcontinuïteit. 
  "Laat BelRAI voor je organisatie ne je bewoners werken, en niet omgekeerd"

  Meer over ons ondersteuningsaanbod rond BelRAI vind je hier 

   
 • TEVREDENHEIDS-  en BETROKKENHEIDSONDERZOEK 
  tevredenheids- en betrokkenheidsonderzoek van bewoners, gebruikers, familie en naasten, medewerkers, vrijwilligers, ... (methodiek, uitvoering, data-analyse, rapportage en presentatie); opstellen van actieplan ivm attractiviteit en retentie

   
 • ORGANISATIESCAN, INTERNE AUDIT, ZELFEVALUATIE en KWALITEITSPLANNING
  planning en uitvoering van een gestructureerde zelfevaluatie, invoering en implementatie van interne audit als ondersteunende methodiek,uitvoeren van organisatiescan op gebied van zorg, dienstverlening, kwaliteit, medewerkersbeleid (iZo), financieel beleid, ... 
  Externe audit op cliëntgerichtheid, effectiviteit en doeltreffendheid van organisaties 

   
 • DOSSIEROPBOUW, 
  voorbereiding van erkenningsdossiers, opmaak en begeleiding van project- en subsidiedossiers, uitstippelen en begeleiden van remediëringstrajecten, ... Ook voor de implementatie van projectwerking kan je op ons beroep doen. 
Getriggerd door wat we samen zouden kunnen bereiken? neem snel contact op...
bottom of page