SYN-TOPIA logo klein_edited.png

SYN-TOPIA: leenwoord uit het oude Grieks. Een samenstelling van "syn", wat verwijst naar samen, en "topos", de plek of plaats. SYN-TOPIA is de plek waar samen wérkt. Onze plek, maar ook jouw plek. 

Eén plus één is meer dan twee. Samen komen we verder. SYN-TOPIA en de organisaties of mensen waarmee we werken. Maar meer nog: bestuur, management en medewerkers van de organisaties waarmee we werken, én de bewoners, cliënten, patiënten, families, ...  (what's in a name anyway?) waarvoor ze werken...

Daarom staat er een
koppel- of verbindingsteken "-" knal in het midden van onze merknaam. En vonden we die ampersand "&" wel een krachtig logo. Want SYN-TOPIA wil verbindend zijn, verbinding zoeken... 

Mooi meegenomen: 
In de biologie ( cfr https://nl.wikipedia.org/wiki/Sympatrie )  verwijst syntopie naar het fenomeen waarbij soorten tegelijkertijd in dezelfde habitat voorkomen. Dat kan enkel wanneer ze elkaar niet beconcurreren maar juist een vorm van wederkerig respect ontwikkelen en cultiveren. 
In de geneeskunde en de anatomie verwijst de term naar het naast elkaar liggen van verschillende organen of weefsels.