top of page
Sam-&-werken? Doe het zélf!

We willen vooral jullie en jullie stakeholders zoals jullie cliënten en families, medewerkers, vrijwilligers, lokale en regionale partners de handvatten aanreiken die jullie nodig hebben om snel op eigen krachten verder te gaan. 

dream BIG  &  plan c-SMART  &   act with LOVE !
SYN-TOPIA kijkt eerst samen met je naar wat je vraag is, en in welke context deze zich stelt. Beschrijvend, maar  vooral analyse met diepgang. Onze analyses en voorstellen zijn fundamenteel genoeg om relevant te zijn voor jullie organisatie en om jullie in staat te stellen om écht bakens te verzetten.
Maar tegelijk zijn ze ook zo concreet dat ze aansluiting vinden  bij de competenties en  noden van medewerkers, waardoor ze realiseerbaar zijn én gerealiseerd worden.
Zo ontstaat een gedeeld verhaal, waarmee jullie aan de slag kunnen...

SYN-TOPIA werkt jouw opdracht uit op maat van je organisatie, als een samenwerkingsproject met duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden. Daarbij hoort een projectplan, dat de 
 road map naar de gewenste veranderingen wordt. Samen zetten we ons in om de mijlpalen en deadlines die hierin zijn geformuleerd, te realiseren. En met vooropgestelde deliverables en resultaten. Ook het budget proberen we zo snel mogelijk vast te leggen, en  samen met de projectvoortgang met u te bewaken. 

 
Omdat samen wérkt:  SYN-TOPIA benadert opdrachten steeds als vraaggestuurd maatwerk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal waarden en premissen:
 • De kracht van co-creatie
  We geloven dat wij samen tot meer in staat zijn. Jullie droom, jullie dynamiek, onze nieuwe inzichten en resultaatgerichte procesbegeleiding. 

   
 • Organisaties zijn mensen-werk
  En net dat maakt het voor de meesten van ons zo boeiend. Maar ook complex. 
  We geloven bij SYN-TOPIA dat organisaties complex-adaptieve systemen zijn, waarin structuren vaak helpend zijn, maar historiek, cultuur, relaties, zichtbare en onzichtbare loyaliteiten, ... samen het weer uitmaken. Neem daarbij ook de onduidelijkheid die die huidige tijd met zich meebrengt (cfr de zgn. VUCA wereld ) en het wordt duidelijk dat dergelijke systemen moeilijk in eenvoudig-lineaire planningen te vervatten zijn. Bij SYN-TOPIA zijn we hiervan overtuigd, en hanteren we een systemische epistomologie (ken-leer) om mét jullie richting te kunnen vastleggen. 

   
 • het belang van communicatie in complexe systemen ... 
  We zijn bij SYN-TOPIA rotsvast overtuigd van de kracht van heldere en open communicatie. Oprecht ook, en respectvol. 
  Tussen projecteigenaar en projectuitvoerder, dat spreekt vanzelf. Maar ook tussen de verschillende actoren binnen het project. En in de organisatie zelf, doorheen de "lagen" van de organisatie. Niet enkel tijdens het project overigens. We helpen jou verbindend en wervend te communiceren. Zodat het ook voor jullie samen wérkt!

   
 
Vertel ons over jouw droom. Wij van SYN-TOPIA maken hem samen met je waar!
bottom of page