top of page
Maar wat doen jullie dan?  horen we je al vragen...
Wij werken graag voor & met waarden-gedreven organisaties, die net als wijzelf het belang van de human factor en van kwaliteit onderschrijven.  

Wijze en wendbare organisaties zetten efficiënt middelen in om de gekozen doelen via een vooraf uitgestippelde koers te bereiken, of juist om koers te wijzigen wanneer dit nodig is. SYN-TOPIA helpt organisaties om dit te doen via een breed gamma van interventies. In overleg kiezen we de meest passende interventie(s). Je kan bij SYN-TOPIA terecht voor:
 • ADVISERING
  Na een verkenning van de vraag en op basis van de noodzakelijke gegevensverzameling en doortastende analyse formuleren we een helder advies, en schetsen we het traject waarlangs dit advies kan worden gerealiseerd. We helpen wanneer gewenst nadien ook bij het realiseren van de vooropgestelde verandering.
  Het is uitdrukkelijk onze bedoeling de organisaties met wie we werken de inzichten, competenties en tools ter hand te stellen, waarmee ze snel weer zelf op pad kunnen. 

   
 • ONDERSTEUNING VAN VERANDERTRAJECTEN, IMPLEMENTATIEBEGELEIDING
  We helpen organisaties om hun dromen en visies te realiseren, door met hen een realistische roadmap op te stellen, en door hen met raad en daad te ondersteunen bij de weg van As Is naar To Be. Iedereen mee?    

   
 • COACHING en MENTORING
  We coachen leidinggevenden en middenmanagement rond voor hen cruciale competenties en vaardigheden zoals 
  leiderschap, waarderende en verbindende communicatie, ...
  Waar coaching eerder concrete inhouden betreft, is een mentoringtraject veel meer bedoeld om de mentoree te inspireren, te faciliteren en te ondersteunen in persoonlijke groei in zijn rol of doorheen zijn professionele carriëre.

   
 • SUPERVISIE, INTERVISIE-BEGELEIDING
  We superviseren leidinggevenden en middenmanagement individueel of in groep. 
  Groepsintervisie, waar vooral het van elkaar leren via uitwisseling van ervaringen en reflectie centraal staan, behoort evenzeer tot de mogelijkheden. Bij groepssupervisie en intervisie wordt veelal gewerkt met deelnemers uit verschillende organisaties.

   
 • TRAINING
  Wanneer het verwerven van kennis, methodieken, technieken, ... dit vereist, kan training, gericht op het verwerven en verder ontwikkelen van specifieke vaardigheden, attitudes, competenties een zinvol instrument zijn.  We proberen de trainingssessies zo levensecht mogelijk te maken, zodat de "carry-on" van het getrainde maximaal is.  Veelal gebeurt training in groep. Omdat wenselijke innovaties alle medewerkers betreffen, kunnen we trainingen indien nodig organisatiebreed/voor alle medewerkersgroepen opzetten.  Als "train the trainer" zinvol is zetten we deze methodiek graag in; zo kent jullie organisatie een snellere competentie-ontwikkeling (de trainers) en eigen "zelfhulpsystemen" (een interne referentiefunctie of helpdesk bv), en kunnen we de projectkost efficiënter houden...

   
 • VORMING en OPLEIDING
  SYN-TOPIA organiseert vormingen en opleidingen in open aanbod (inschrijving voor alle geïnteresseerden, rechtstreeks via onze website) of in-house voor uw organisatie of groepering. Beide kunnen we organisatiebreed inzetten, zodat alle medewerkers mee zijn...

   
 • ASSESSMENT van LEIDINGGEVENDEN, STAF- en KADERFUNCTIES
  SYN-TOPIA levert onderbouwd advies in het kader van werving en selectie, loopbaanplanning en evaluatie van leidinggevenden. Voor dit assessment gebruiken we, naast gestructureerde interviews een brede waaier aan assessment instrumenten en methodieken die informeren over de actuele sterke en minder ontwikkelde aspecten van het functiegericht presteren van potentiële leidinggevenden, stafmedewerkers of kaders. Ook hun ontwikkelpotentieel kunnen we uiteraard inschatten. We kunnen dit assessment op een neutrale plaats laten doorgaan.

   
 • STUDIEDAGEN, SYMPOSIA en CONFERENTIES
  Rond themata die aansluiten bij onze kernactiviteiten en/of visie behoren deze in de nabije toekomst tot de mogelijkheden. Wij partneren graag wanneer u dergelijk event organiseert. Of werken voor u een inhoudelijk en organisatorisch kader voor dergelijk event uit. 

   
 Goede afspraken maken goede vrienden. En dat willen we op lange termijn van je worden. Dus formuleren we voor elke opdracht samen een projectplan, met heldere afspraken over inhoud, fasering, timing en kostenplaatje. Bij ons geen contracten met pagina's vol kleine lettertjes, geen dubbele bodems met "achteraf-werken" en geen onhaalbaar hoge doelen. 
 
Aarzel niet om ons te contacteren. We bekijken graag met je ​hoe we een antwoord kunnen bieden op de vragen waarmee jouw organisatie worstelt... Jullie droom, ons (gezamenlijke!) doel!
bottom of page