top of page

SYN-TOPIA logo klein_edited.png

gecertificeerd voor opleidingen ,
trainingen en coaching met

CO-CREATIEF
WERKEN AAN
 CLIËNTGEDREVEN KWALITEIT

in house opleidingen, procesbegeleiding, projectwerking, verbetertrajecten, ...  

Twee aspecten staan centraal in hoe we bij SYN-TOPIA naar kwaliteit kijken:

kwaliteitswerk is "cliëntgedreven":
op één op andere manier moet kwaliteitswerk het primaire proces en de resultaten daarvan ten goede komen. We kijken naar de activiteiten van de organisatie als bijdragend aan de méérwaarde die deze activiteiten voor de bewoner of cliënt creëert, rechtstreeks of onrechtstreeks. We proberen processen zo in te richten dat die deze outcome versterken. 

kwaliteitswerk is mensenwerk
bezig zijn met (een specifieke vorm van ) kwaliteit gebeurt vanuit een sterke visie, en is vervlochten met de  bedoeling van de organisatie. Kwaliteit is vanuit die optiek nooit een éénmanszaak. Kwaliteitswerk is co-creatie, inspireert en werft medewerkers en gebeurt waar mogelijk ook in samenspraak met andere stakeholders als bewoners en naasten, de buurt, ... 

Voor ons dus geen kwaliteitshandboeken als papieren tijgers, ringmappen vol ongelezen procedures en protocollen. Maar mensenwerk ...

We hebben een oplei
dingenpakket uitgewerkt, waarin onder andere volgende modules:

 
* de "16 kwaliteitsthema's uit het woonzorgdecreet":  van geïnspireerde visie
   naar gedragen praktijk"

 
* van grijze muis naar "werking met een smoel":    ontwikkel en implementeer je eigen 
   kwaliteitsvisie

 
* Bewonersgedreven organiseren: hoe begin je daar aan? 

* Kwaliteitsplanning: de "missing link" tussen droom en daad ...

 
*  "Ken jezelf": maak een relevante zelfevaluatie als start of opvolgmoment voor 
    je kwaliteitswerking

 
* De methodiek van systematisch en cyclisch borgen en verbeteren
 
* Projecten als instrument van verbetering en verandering
 
Vragen hierover? Of een kwaliteitsthema dat je niet onmiddellijk terugvindt? 
Neem contact op onze  programmacoördinator Kwaliteit:

Roel Van de Wygaert - 0478/80.06.27 - roelvandewygaert@SYN-TOPIA.org


 
bottom of page