foto ppt.jpg
vzw SYN-TOPIA heeft iets met BelRAI - en zeg nu zelf: waarom zou je tégen een competentiegericht  beoordelingsinstrument zijn, dat zorgmedewerkers ondersteunt bij het inschatten van cliëntwensen en -behoeften en bij het opstellen van  daarop gebaseerde woonzorgleefplannen? 

Een BelRAI implementatie met vzw SYN-TOPIA focust niet zozeer op kennisvergaring op zich, maar gaat met je organisatie op zoek naar hoe BelRAI assessment en de output daarvan tot meerwaarde voor je organisatie kan leiden. Dat doen we door training en coaching van de medewerkers, maar ook door samen kritisch te kijken naar jullie lopende zorgplanning- en zorgbesprekingsprocessen, en op zoek te gaan naar hoe de nieuwe info uit BelRAI daar naadloos mee integreert. Wanneer nodig sleutelen we samen aan de processen, zodat ook jullie samen met de bewoners woonzorgleefplannen opmaken die cliëntvolgend zijn en het verschil maken. Met BelRAI verwerven jullie state of the art zicht op zorg!


Geïnteresseerd in onze kijk op BelRAI ? Lees dan snel dit artikel
Ons aanbod open opleidingen BelRAI "Train the trainer" voor najaar 2022 al gezien? Schrijf je snel in; klik hier
Klaar voor een geïntegreerd en aan jouw bijzondere wensen aangepast BelRAI opleidings- & implementatietraject
In een teams meeting of bij een goeie kop koffie praten we elkaar bij. 
contact:
Roel Van de Wygaert - 0478/80.06.27 - RoelVandeWygaert@SYN-TOPIA.org  Roel Van de Wygaerts interesse voor de RAI instrumenten gaat terug tot 2005. Toen reisde hij met een aantal directies uit VVI-voorzieningen naar Canada om daar kennis te gaan maken met het instrument en oe dit kon worden ingezet voor optimalisatie van de zorg. 

Sindsdien heeft hij een aantal RAI implementaties van nabij kunnen volgen, en was hij ook op beleidsniveau betrokken op wat een paar jaar later BelRAI zou gaan worden. Zo volgde hij de ontwikkelingen op binnen het federale zP3 project (de eerste echt ruime ervaring met een RAI instrument in België), en maakte hij deel uit van de eerste Vlaamse werk- en stuurgroepen waar over de toekomst van BelRAI werd gedacht...

Roel is door de FOD Volksgezondheid gecertificeerd BelRAI trainer en coördineert voor vzw SYN-TOPIA het BelRAI aanbod. 

Als projectcoach in het Vlaamse BelRAI LTCF pilootproject (2020- 2022) begeleidde hij ruim twintig voorzieningen bij het invoeren van BelRAI en de koppeling ervan aan hun zorgpraktijk. En schreef hij mee aan het Draaiboek voor BelRAI LTCF implementatie in de WZC . Daarin heel wat info, tips and tricks die mogelijk ook voor jou relevant zijn. 

Ondertussen  geeft hij  voor vzw SYN-TOPIA als erkende expertorganisatie/opleidingsinstantie trainingen en opleidingen rond de verschillende BelRAI instrumenten, en begeleidt hij tal van organisaties die overtuigd zijn geraakt van de meerwaarde van BelRAI voor hun organisatie...Zijn jullie ook klaar voor "BelRAI, the movie"?
Laat BelRAI voor jouw organisatie werken - in plaats van omgekeerd! 
Benieuwd hoe we dat samen kunnen aanpakken? Laat dan snel van je horen en neem contact op! Tot binnenkort!