vzw SYN-TOPIA heeft iets met BelRAI - en zeg nu zelf: waarom zou je tégen een competentiegericht assessmentinstrument zijn, dat zorgmedewerkers ondersteunt bij het inschatten van cliëntwensen en -behoeften en bij het opstellen van  daarop gebaseerde woonzorgleefplannen? 

Een BelRAI implementatie met vzw SYN-TOPIA focust niet zozeer op kennisvergaring op zich, maar gaat met je organisatie op zoek naar hoe BelRAI assessment en de output daarvan tot meerwaarde voor je organisatie kan leiden. Dat doen we door training en coachen van de medewerkers, maar ook door kritisch te kijken naar jullie lopende zorgplanning- en zorgbesprekingsprocessen, en op zoek te gaan naar hoe de nieuwe info uit BelRAI daar naadloos integreert. Wanneer nodig sleutelen we samen aan de processen, zodat ook jullie samen met de bewoners woonzorgleefplannen opmaken die cliëntvolgend zijn en het verschil maken. Met BelRAI verwerven jullie state of the art zicht op zorg!


Roel Van de Wygaerts interesse voor de RAI instrumenten gaat terug tot 2005. Toen reisde hij met een aantal directies uit VVI-voorzieningen naar Canada om daar kennis te gaan maken met het instrument en oe dit kon worden ingezet voor optimalisatie van de zorg. 

Eenmaal thuis kreeg hij de opdracht om een grote pilot op te zetten, waarin een 15 tal Vlaamse woonzorgcentra het systeem zouden gaan implementeren. Dat gebeurde in samenwerking met de Nederlandse stichting NedRAI, die ons (onder andere) leerde dat een goed werkende IT oplossing onontbeerlijk was voor implementatie op de vloer (in België zwoer men toen nog bij potlood/papierinschalingen). Een aantal van die toenmalige piloten zijn ook op vandaag nog referentie voor BelRAI in de woonzorg...

Sindsdien heeft hij een aantal van die implementaties van nabij kunnen volgen, en was hij ook op beleidsniveau betrokken op wat een paar jaar later BelRAI zou gaan worden. Zo volgde hij de ontwikkelingen op binnen het federale zP3 project (de eerste echt ruime implementatiepoging), en maakte hij deel uit van de eerste Vlaamse werk- en stuurgroepen waar over de toekomst van BelRAI werd gedacht...

Toen het Vlaamse BelRAI LTCF implementatieproject op zoek was naar een nieuwe projectcoach, ging hij hier graag op in. In die rol begeleidt hij vandaag een twintigtal organisaties op weg naar "levend BelRAI gebruik". 
Inmiddels is hij ook door de FOD Volksgezondheid gecertificeerd als BelRAI trainer. 


Laat BelRAI voor jouw organisatie werken - in plaats van omgekeerd! Benieuwd hoe we dat samen kunnen aanpakken? Laat dan snel van je horen en neem contact op! Tot binnenkort!