top of page

SYN-TOPIA logo klein_edited.png

gecertificeerd voor opleidingen ,
trainingen en coaching met

DE INNOVATIEVE ZORGORGANISATIE 2.0
via ons modulair opleidingenaanbod op weg naar bezielde teams en effectieve zorg en diensten...

Meer dan ooit wordt het belang duidelijk van betrokken en gemotiveerde medewerkers om teams te laten functioneren. Meer dan ooit is duidelijk dat bezielde en bevlogen teams voor een organisatie de sleutel tot succes zijn. 

Werken met zelforganiserende teams leidt tot méér cliëntgedrevenheid en zorg- en dienstverlening die nauwer aansluit bij de wensen van de gebruiker. En door de organisatie van die teams rond de cliënt versterkt ook de samenwerking tussen de verschillende disciplines, en het samenhorigheidsgevoel. 

Dergelijke zorgorganisatie biedt de medewerkers duidelijkheid, verantwoordelijkheidsgevoel, autonomie bij de takenuitvoering en voldoende scharrelruimte om de eigen job boeiend en leuk te vinden, en om echt voor déze werkplek en organisatie te kiezen. Zo maak je het verschil. 


Dat kan enkel wanneer het leiderschap doorheen de hele organisatie hierop is afgestemd: ondersteunende, faciliterende, coachende leiders weten hun teamleden en medewerkers te inspireren en te boeien, ook in onzekere tijden...

Om een traject naar innovatieve zorgorganisatie aan te pakken of te versterken beschikken we bij vzw SYN-TOPIA over een aantal opleidingsmodules, die individueel of in combinatie kunnen worden gegeven binnen jouw organisatie. Ook hier is maatwerk mogelijk. 

Klik op de module voor meer info:


iZo 2.0: innovatieve zorgorganisatie, 5 daags traject
iZo 2.0: innovatieve zorgorganisatie, 10 daags traject
Communicatie: basis en coaching

Coaching voor gevorderden
Competenties in kaart brengen
Conflicthantering en onderhandelen
Meter- en peterschap introduceren
Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden
Zinvol en resultaatgericht vergaderenVoor meer informatie: programmaverantwoordelijke iZo:
Rudi Veekhoven

rudiveekhoven@SYN-TOPIA.org  
0032-(0)495/20.80.19

 


 
 
 
bottom of page