SYN-TOPIA logo klein_edited.png
Sam-&-werken? Doe het zélf!
We willen vooral jullie en jullie stakeholders zoals jullie cliënten en families, medewerkers, vrijwilligers, lokale en regionale partners de handvatten aanreiken die jullie nodig hebben om snel op eigen krachten verder te gaan. 

dream BIG  &  plan c-SMART  &   act with LOVE !
SYN-TOPIA kijkt eerst samen met je naar wat je vraag is, en in welke context deze zich stelt. Beschrijvend, maar  vooral analyse met diepgang. Onze analyses en voorstellen zijn fundamenteel genoeg om relevant te zijn voor jullie organisatie en om jullie in staat te stellen om écht bakens te verzetten. Maar tegelijk zijn ze ook zo concreet dat ze aansluiting vinden  bij de noden van medewerkers, waardoor ze realiseerbaar zijn én gerealiseerd worden. Zo ontstaat een gedeeld verhaal, waarmee jullie aan de slag kunnen...

SYN-TOPIA werkt jouw opdracht uit op maat van je organisatie, als een
samenwerkingsproject met duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden. Bij dit project hoort een duidelijk plan, met realistische timing en fasering.  Dit 
projectplan vormt de road map naar de gewenste veranderingen. Samen zetten we ons in om de mijlpalen en deadlines die hierin zijn geformuleerd, te realiseren. En met vooropgestelde deliverables en resultaten. Ook het budget proberen we zo snel mogelijk vast te leggen, en  samen met de projectvoortgang met u te bewaken. 
 
Omdat samen wérkt SYN-TOPIA benadert opdrachten steeds als vraaggestuurd maatwerk. We vertrekken daarbij vanuit een aantal waarden en premissen:
 
Vertel ons over jouw droom. Wij van SYN-TOPIA maken hem samen met je waar!